L


LESBIANA
Beste emakume batenganako desira emozional eta sexuala sentitzen duen emakumea.
Mujer que siente deseo emocional y sexual hacia otra mujer.

G


GAY
Sexu berdineko beste pertsona batenganako desira emozional eta sexuala sentitzen duen gizon edo emakumea; pertsona batzuek gizon gayak soilik izendatzeko erabiltzen dute hitz hau. Homosexual baino, gay hitza erabiltzea gomendatzen dugu, lehenengo horrek erreferentzia klinikoak baititu.
Hombre o mujer que siente deseo emocional y sexual hacia otra persona del mismo sexo; algunas personas solo utilizan el término en referencia a los hombres gay. Es preferible utilizar la palabra gay en vez de la palabra homosexual, palabra que tiene referencias clínicas y que algunas personas encuentran ofensivas.

T


TRANSEXUAL
Gizon ala emakume izateko barne sentitzea eta jaiotzean egokitu zioten sexua desberdinak dituen pertsona.
Persona cuya identidad sexual, el sentir interno de ser hombre o mujer, es diferente del sexo asignado al nacer.

B


BISEXUAL
Bi sexuetako pertsonenganako desira emozional eta sexuala sentitzen duen pertsona.
Hombre o mujer que siente deseo emocional y sexual hacia personas de ambos sexos.


I


INTERSEXUAL

 

Maila ezberdinetan, bi sexuetako karaktere sexual primarioak (genitalak) agertzen dituen pertsona; iraganean hermafrodita gisa ezagutzen genuena.

 

Cada una de las personas que muestran, en grado variable, caracteres sexuales primarios (genitales) de ambos sexos y que antes conocíamos como hermafroditas.


Q


QUEER

 

Sexualitatearen arau hegemonikoekin bat egiten ez duen pertsona. Heteronormatibitatearekin amaitzeko, queer mugimenduak bazterretako sexualitateak aldarrikatzen ditu, sexua, arraza eta klasea kontutan hartuz betiere.

 

Persona que no conforma a las normas hegemónicas de la sexualidad. El movimiento queer reivindica las sexualidades periféricas, ligándolas a las categorías de sexo, raza y clase, para terminar con la heteronormatividad.


Pamplona · Iruñea

Abejeras 41, 31007 Iruñea

Tel: 948 229 149 · 667 528 466

kattalingune@kattalingune.org

Asteartea · Martes 9:00-14:00 

Asteazkena · Miércoles 9:00- 14:00

Osteguna · Jueves 17:00-20:00
Ostirala · Viernes: 9-14:00 

Tutera · Tudela
Kultur Zentroa · Centro Cívico 

Rua 33, 31500 Tutera

Tel: 617 38 49 32

riberakgune@gmail.com

Jueves · Osteguna 16:30-20:00 

Nafarroako Berdintasunerako Institutuak (NABI) diruz lagundutako zerbitzua.

Servicio subvencionado por el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI)