KOORDINAZIOA


XABI SANCHEZ GORONAETA

 

Kattalingorriko kide historiko gisa, LGTB mugimenduaren historia ordezkatzen du Kattalingunen. Zerbitzuaren koordinazioaz arduratzeaz gain, harreman instituzional eta sozialak ere kudeatzen ditu. Gainera, sexologoa da.

 

Como miembro histórico de Kattalingorri, representa la historia del movimiento LGTB en Kattalingune. Además de encargarse de la coordinación del servicio, gestiona las relaciones institucionales y sociales. También es sexólogo.


SEXOLOGIA


ERIKA SALVATIERRA URTASUN

 

Kattalinguneko sexologoa, generoan formatutakoa. Bakarkako eta taldeko aholkularitza sexologikoaz arduratzen da. Sexu-hezitzailea ikasgelan eta Chrysallis Euskal Herriako laguntzailea.

 

Sexóloga de Kattalingune con formación en género. Se encarga de la asesoría sexológica, tanto personal como grupal. Educadora sexual en aula y colaboradora habitual de Chrysallis Euskal Herria.