KOORDINAZIOA · COORDINACIÓN

XABI SANCHEZ GORONAETA

Zerbitzuko koordinatzailea · Coordinador del servicio

 

Kattalingorriko kide historiko gisa, LGTB mugimenduaren historia ordezkatzen du Kattalingunen. Zerbitzuaren koordinazioaz arduratzeaz gain, harreman instituzional eta sozialak ere kudeatzen ditu. Gainera, sexologoa da.

 

Como miembro histórico de Kattalingorri, representa la historia del movimiento LGTB en Kattalingune. Además de encargarse de la coordinación del servicio, gestiona las relaciones institucionales y sociales. También es sexólogo.


SEXOLOGIA · SEXOLOGÍA

AMAIA BARRENA ARANA

Sexu Hezitzailea (Iruñea) · Educadora Sexual para Navarra (Pamplona)

 

Banakako aholkularitza, talde ikuskapenean eta sexu heziketan formakuntza duen psikologoa da.

Nafarroako iparralde eta erdialdean  aholkularitza sexologiko eta elkar laguntza taldeen arduraduna da.

 

Psicóloga con formación en asesoramiento individual, supervisión de grupos y educación sexual. Responsable de los espacios de asesoramiento sexológico y grupos de apoyo mutuo en la zona norte y zona media de Navarra.

 


KOMUNIKAZIOA · COMUNICACIÓN

ANER ANSORENA MARQUIEGUI

Komunikazioa · Comunicación

 

HAUDA Komunikazio Agentziako arduraduna da gaur egun. Komunikazioaren munduan 14 urtetatik dabilen gaztea da Aner. Sare Sozial eta komunikazio digitalean aditua da eta zerbitzuan komunikazioa gestionatzen du. Gainera, ikus-entzunezko graduak ikasi ditu.

 

Actualmente es gerente de HAUDA Komunikazio Agentzia. Aner es un joven implicado en el mundo de la comunicación desde sus 14 años. Trabaja las redes sociales y la comunicación digital hace años y en el servicio se encarga de la comunicación en su conjunto. Además, ha estudiado varios grados de la especialización audiovisual.


Pamplona · Iruñea

Abejeras 41, 31007 Iruñea

Tel: 948 229 149 · 667 528 466

kattalingune@kattalingune.org

Astelehena · Lunes 9:00-15:00

Asteartea · Martes 17:00-20:00

Osteguna · Jueves 9:00-14:00 · 17:00-20:00 

Tudela · Tutera

Rua 33 (centro cívico) · 31500 Tutera

 

Tel: 617 384 932

riberakgune@gmail.com

 Osteguna · Jueves 16:00-20:00

Nafarroako Berdintasunerako Institutuak (NABI) diruz lagundutako zerbitzua.

Servicio subvencionado por el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI)