KOORDINAZIOA · COORDINACIÓN

XABI SANCHEZ GORONAETA

Zerbitzuko koordinatzailea · Coordinador del servicio

 

Kattalingorriko kide historiko gisa, LGTB mugimenduaren historia ordezkatzen du Kattalingunen. Zerbitzuaren koordinazioaz arduratzeaz gain, harreman instituzional eta sozialak ere kudeatzen ditu. Gainera, sexologoa da.

 

Como miembro histórico de Kattalingorri, representa la historia del movimiento LGTB en Kattalingune. Además de encargarse de la coordinación del servicio, gestiona las relaciones institucionales y sociales. También es sexólogo.


SEXOLOGIA · SEXOLOGÍA

AMAIA BARRENA ARANA

Sexu Hezitzailea (Iruñea) · Educadora Sexual para Navarra (Pamplona)

 

Banakako aholkularitza, talde ikuskapenean eta sexu heziketan formakuntza duen psikologoa da.

Nafarroako iparralde eta erdialdean  aholkularitza sexologiko eta elkar laguntza taldeen arduraduna da.

 

Psicóloga con formación en asesoramiento individual, supervisión de grupos y educación sexual. Responsable de los espacios de asesoramiento sexológico y grupos de apoyo mutuo en la zona norte y zona media de Navarra.

 


KOMUNIKAZIOA · COMUNICACIÓN


Pamplona · Iruñea

Abejeras 41, 31007 Iruñea

Tel: 948 229 149 · 667 528 466

kattalingune@kattalingune.org

Asteartea · Martes 9:00-14:00 

Asteazkena · Miércoles 9:00- 14:00

Osteguna · Jueves 17:00-20:00
Ostirala · Viernes: 9-14:00 

Tutera · Tudela
Kultur Zentroa · Centro Cívico 

Rua 33, 31500 Tutera

Tel: 617 38 49 32

riberakgune@gmail.com

Jueves · Osteguna 16:30-20:00 

Nafarroako Berdintasunerako Institutuak (NABI) diruz lagundutako zerbitzua.

Servicio subvencionado por el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI)