KOORDINAZIOA · COORDINACIÓN

XABI SANCHEZ GORONAETA

Zerbitzuko koordinatzailea · Coordinador del servicio

 

Kattalingorriko kide historiko gisa, LGTBI+ mugimenduaren historia ordezkatzen du Kattalingunen. Zerbitzuaren koordinazioaz arduratzeaz gain, harreman instituzional eta sozialak ere kudeatzen ditu. Gainera, sexologoa da.

 

Como miembro histórico de Kattalingorri, representa la historia del movimiento LGTBI+ en Kattalingune. Además de encargarse de la coordinación del servicio, gestiona las relaciones institucionales y sociales. También es sexólogo.


SEXOLOGIA · SEXOLOGÍA

AMAIA BARRENA ARANA

Sexu Hezitzailea (Iruñea) · Educadora Sexual para Navarra (Pamplona)

 

Psikologa, sexologia sustantiboan masterduna. Aholkularitza sexologiko eta bakarkako laguntza eta jarraipena.

Serbitzuaren ezagutaraztea Osasun, Zerbitzu Sozial eta Hezkuntako profesionalei.

Nafarroako iparraldeko eta erdialdeko  aholkularitza sexologiko eta elkar laguntza taldeen arduraduna.

 

Psicóloga y master en sexología sustantiva. Asesoramiento sexológico y acompañamiento individual. Presentación del Servicio a profesionales de los ámbitos de Salud, Servicios Sociales y Educación. Responsable de los espacios de asesoramiento sexológico y grupos de apoyo mutuo en la zona norte y zona media de Navarra.

 Pamplona · Iruñea

Abejeras 41, 31007 Iruñea

Tel: 948 229 149 · 667 528 466

kattalingune@kattalingune.org

Udako Arreta ordutegia:

Horario de Atención de  verano:

Goizez / A las mañanas: 
Asteartetik Ostiralera / Martes a Viernes:
09:00 - 14:00 
Arratsaldez / Tardes:
Astelehena / Lunes: 17-20
Asteartea / Martes: 17-20

 

Tutera · Tudela
Kultur Zentroa · Centro Cívico 

Rua 33, 31500 Tutera

Tel: 617 38 49 32

ribera@kattalingune.org

Horario:

 

 

Jueves de 16:00 a 20:00 Centro Cívico La Rúa. Atención Sexológica

Nafarroako Berdintasunerako Institutuak (NABI) diruz lagundutako zerbitzua.

Servicio subvencionado por el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI)