KATTALINGORRI


Kattalingorri Iruñean sortu zen, 2000. urteko ekainean eta 2002ko apirilaren 12an elkarte gisa eratu zen. Gure erakundeaLGTB pertsona eta kolektiboentzako informazio, arreta eta laguntza espazio bat sortzeko beharretik jaio zen. 2000.urtean, beste lurralde batzuetako LGTB eremuko esperientziekin harremanetan jarri eta EHGAM taldean (nagusiki gizon gayek osatutako kolektiboa) eman ziren eztabaiden ondorioz, gure lurraldean ezaugarri horiek beteko zituen erakunde bat izateko beharra baieztatu zen.

 

Era honetan, Kattalingorri babes instituzional eta pribatuak jasoko zituen proiektu profesional izateko jaio zen. Horretarako LUMATZA kolektiboarekin batera (emakume lesbianen kolektiboa) prioektua landu eta administrazio publikoan aurkeztu zen.

 

2016ra arte, proiektuak ez zuen instituzio publikoen aldetik baliabide eta laguntzarik jaso eta Kattalingorri elkarteak bolondreski eskaini behar izan zien arreta eta informazio zerbitzua LGTB kolektiboei.

 

16 urte hauetan, Ilota-Ledo (trans helduak), Chrysallis (transexualitate egoeran dauden haurren senideen elkartea) edota Lugatibe (Iruñeko transmarikabollo eta queer asanblada gaztea) bezalako elkarteak Kattalingorrirekin batu dira, besteak beste, E28a antolatzeko edota LGTBfobiaren salaketa egiteko.

 

2016ko abuztuan, Kattalingorrik kolaborazio hitzarmena sinatu zuen Nafarroako Berdintasun Institutuarekin (NABI) Kattalingune Nafarroako LGTB Zerbitzua martxan jartzeko.


Kattalingorri se creó en Pamplona en junio del año 2000 y se constituyó como asociación el 12 de abril de 2002. Nuestra entidad nació de la necesidad de crear un espacio de información, atención y ayuda para los colectivos y personas LGTB. En el año 2000, se tomó contacto con experiencias del ámbito LGTB en otros territorios y tras los debates que se dieron en el colectivo EHGAM (colectivo  mayoritariamente de hombres gays), se constató la necesidad de contar con una entidad de estas características en nuestro entorno.


De esta manera, Kattalingorri surgió con la idea de ser un proyecto profesionalizado que recibiera apoyos institucionales y privados. Para ello se elaboró un proyecto junto con el colectivo LUMATZA (colectivo de mujeres lesbianas) y se presentó en la administración pública.

 

Hasta el 2016, este proyecto no había contado con recursos y ayudas por parte de las instituciones públicas y tuvo que ser la asociación Kattalingorri quien ofreciera atención e información a los colectivos LGTB de manera voluntaria.

 

En estos 16 años, otras organizaciones como Ilota-Ledo (trans adultxs), Chrysallis (asociación de familiares de menores en situación de transexualidad) o Lugatibe (asamblea joven transmarikabollo y queer de Pamplona) se han unido a Kattalingorri en la organización del 28J o en la denuncia de la LGTBfobia, entre otras.

 

En agosto de 2016, Kattalingorri firmó con el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI) un convenio de colaboración para poner en marcha el Servicio LGTB de Navarra Kattalingune.


Pamplona · Iruñea

Abejeras 41, 31007 Iruñea

Tel: 948 229 149 · 667 528 466

kattalingune@kattalingune.org

Udako Arreta ordutegia:

Horario de Atención de  verano:

Goizez / A las mañanas: 
Asteartetik Ostiralera / Martes a Viernes:
09:00 - 14:00 
Arratsaldez / Tardes:
Astelehena / Lunes: 17-20
Asteartea / Martes: 17-20

 

Tutera · Tudela
Kultur Zentroa · Centro Cívico 

Rua 33, 31500 Tutera

Tel: 617 38 49 32

ribera@kattalingune.org

Horario:

 

 

Jueves de 16:00 a 20:00 Centro Cívico La Rúa. Atención Sexológica

Nafarroako Berdintasunerako Institutuak (NABI) diruz lagundutako zerbitzua.

Servicio subvencionado por el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI)